Skąd mamy Twoje dane i kto jest ich administratorem?
Administratorem Twoich danych jest firma NETA.PL z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, przy ulicy Wapiennej 2, nr NIP 629-211-74-84. Dane które przetwarzamy, zostały nam przez Ciebie przekazane podczas procesu rejestracji konta w serwisie www.i-noclegi.pl, oraz zostały przez nas zebrane podczas Twojej aktywności na naszej stronie internetowej.

Dane kontaktowe Administratora:
W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

Podstawowym celem przetwarzania Twoich danych osobowych jest realizacja zobowiązań wynikających z łączącej nas umowy oraz obsługa składanych przez Ciebie zamówień czy zleceń. Dodatkowo przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Ponadto, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu NETA.PL, przetwarzamy Twoje dane w poniższych celach:
Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu: